This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More info
  My Maps +
Share maps created in Google 'My Maps'
Embed maps into your website or blog
NEW! advanced map site at Map Channels
Name    
Password    
 
 
   Home    Add My Map    Library    Markers    F.A.Q.    Contact Us    About The Site
11 Jul 2020 

Ladestasjoner - Public charging stations in Oslo
Ladestasjoner for el-motorvogn og elbiler etablert av Bymiljøetaten i Oslo kommune. Alle plassene er offentlig tilgjengelig med gratis parkering og strøm. Urskive må benyttes på plasser med tidsbegrensning. Grønne prikker blir etablert i løpet av 2013. Kartet blir fortløpende oppdatert. Urskive samt nøkkel til ladestasjonen får du hos Bymiljøetaten i Hollendergata 5. Tlf. 23 48 20 30 Public charging stations for electric vehicles in Oslo, established by the Agency for Urban Environment in the City of Oslo. Parking and charging is free. Green points will be established during 2013. The map will be updated as soon as the charging points are in operation. For information contact the Agency for Urban Environment.. Phone: +47 22482030 or e-mail postmottak@bym.oslo.kommune.no
Language: Norwegian
Location:   Oslo, Oslo, Norway
Map Classification:Transport
Map Elements:106
Tags:parkering
Date:04 May 2012
Links   View on Google Maps    View on Google Earth (KML)    Permalink